Vijesti

 •   Dana 17.03.2015. godine obilježava se Svjetski dan socijalnog rada širom svijeta zalaganjem za ciljeve utvrđene Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj ( 2012.-2016. godine). U Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška tim je povodom organizirana psihološka radionica za djelatnike s ciljem osobnog rasta i razvoja te time i boljeg funkcioniranja organizacije. Tema radionice je bila „Od zbunjenosti do inspiracije“, a radionicu je vodila djelatnica Centra Ivana Mikanović, mag.psych. Sudionici su bili zadovoljni novim spoznajama te su iskazali potrebu za češćim radom na sebi kako bi uspješnije funkcionirali na privatnom i poslovnom planu. Ivana Mikanović, mag.psych

  Nastavi čitati
 • Dana 02.prosinca 2014. održana je prva u ciklusu radionica namijenjenih udomljenoj djeci koja završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanja. Radionice sadržajno pokrivaju pripremu za izlazak iz udomiteljstva kroz teme vezane uz osamostaljivanje, postavljanje ciljeva, samoprezentiranje, razvijanje kompetencija koje će im povećati konkuretnost pri zapošljavanju. Kroz radionice će polaznice naučiti napisati životopis, zamolbu za posao, povećati svoju socijalnu mrežu i osvijestiti sve komponente koje su prilikom potrage za poslom važne. Osim edukativnih dijelova radionice su namijenjene pružanju emocionalne i socijalne podrške prilikom promjene koja slijedi u njihovim životima. Ciklus radionica će ukupno sadržavati 10 susreta, a u planu je uključiti i djelatnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi informirali polaznice o aktualnim mjerama […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KLASA: 406 – 01/14 – 01/16 URBROJ: 2178/15 – 10 – 02 – 02 – 14 – 06 Nova Gradiška, 24. studenog 2014. Predmet: javno nadmetanje za prodaju nekretnine u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289 k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 oranica […]

  Nastavi čitati
 • Povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece, 19. studenog i Međunarodnog dana djeteta, 20. studenog u Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška održana je edukacija i radionice za djecu smještenu u obitelji udomitelja s ciljem razvoja socijalnih vještina, empatije i usvajanja modela nenasilnog rješavanja sukoba. Uz već poznate oblike zlostavljanja i socijalnog isključivanja djece poseban osvrt je bio na komunikaciju putem društvenih mreža koji je posljednjih godina aktualiziran. Istaknuta je važnost stvaranja okruženja u kojem prevladavaju prijateljski odnosi, međusobno razumijevanje, uvažavanje i prihvaćanje različitosti svih članova zajednice. Djeca su upoznata sa svojim temeljnim pravima vezanim uz smještaj, prehranu i zdravlje, odgoj i obrazovanje, obitelj, sudjelovanje u odlučivanju, izražavanju vlastitog mišljenja te […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KLASA:  112-03/14-01/4 URBROJ:  2178/15-10-01-01-14-2 Nova Gradiška, 15. listopada 2014.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, ravnateljica Centra, raspisuje                                                     N  A   T   J   E   Č   A   J                              ZA PRIJAM SLUŽBENIKA/CE U JAVNU SLUŽBU   DIPLOMIRANI  SOCIJALNI  RADNIK/CA    –         1  (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne radnice  Uvjeti:  diplomirani socijalni radnik/ca ( VSS – VII/1 ), položen stručni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci, poznavanje rada na PC-u, da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi […]

  Nastavi čitati
 • Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289  k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 oranica Gornje polje sa 1.951 m², time da početna prodajna cijena ukupno iznosi 19.000,00 kn, 2. dio suvlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 267  k.o. Površko, a koje se sastoje od 1/2 dijela kčbr. 1163/1 oranica Benakovac u Gajevima sa 439 čhv, kčbr. 1166 […]

  Nastavi čitati
 • Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška održao je redovnu godišnju edukaciju za udomitelje i one koji će udomitelji tek postati. Edukacija se održala u prostorima gradske vijećnice dana 08.07.2014.  godine. S obzirom na prepoznatu problematiku i ovogodišnja edukacija je bila usmjerena na pružanje novih potrebnih informacija i znanja te na osnaživanje udomiteljskih obitelji za daljnji rad. Program edukacije sastojao se od nekoliko predavanja i dva kratka  edukativna filma s ciljem poticanja diskusije i interakcije s predavačima: „ANALIZA UDOMITELJSTVA U NOVOJ GRADIŠKI U DRUGOJ  POLOVICI 2013 I PRVOJ 2014“ – Ivana Rugle, dipl. soc. radnik „ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU“  – Irena Krizmanić, dipl. jur., vježbenica u CZSS Nova Gradiška „DJECA […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR  ZA SOCIJALNU  SKRB NOVA  GRADIŠKA KLASA: 406 – 01/13 – 01/20 URBROJ: 2178/15 – 10 – 02 – 02 – 14 – 14 Nova Gradiška, 17. travnja 2014.   Predmet: Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška   Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289  k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KLASA:  112-03/14-01/2 URBROJ:  2178/15-10-01-01-13-2 Nova Gradiška, 16. travnja 2014.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, ravnateljica Centra, raspisuje     N  A   T   J   E   Č   A   J       ZA PRIJAM SLUŽBENIKA/CE U JAVNU SLUŽBU   DIPLOMIRANI  SOCIJALNI  RADNIK/CA   –          1  (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne radnice   Uvjeti:  diplomirani socijalni radnik/ca ( VSS – VII/1 ), položen stručni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci, poznavanje rada na PC-u, da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13) Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: –          preslik […]

  Nastavi čitati
 •   CENTAR  ZA SOCIJALNU  SKRB NOVA  GRADIŠKA KLASA: 406 – 01/13 – 01/02 URBROJ: 2178/15 – 10 – 02 – 02 – 14 – 05 Nova Gradiška, 16. siječnja 2014.   Predmet: javno nadmetanje za prodaju nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška   Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. cjelokupne samovlasničke nekretnine upisane u zk. ul. 194  k.o. Cernička Šagovina, kčbr. 67/2 vinograd Glinac sa 117 čhv, time da početna prodajna cijena iznosi 8.600 kn, 2. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. […]

  Nastavi čitati
Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška 2018.