• Anita Čermak-Janković, dipl. socijalna radnica
 • Ana Petošić, administrativni referent
 • Marina Herceg, administrativni referent

U Prijemnom uredu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se daju savjeti u vezi s ostvarivanjem njihovih prava. U prijemnom uredu zaposlena su 2 administrativna referenta i jedan dipl. socijalni radnik, koji obavljaju sljedeće poslove:

 • pomažu korisniku u ispunjavanju inicijalnog obrasca u svrhu prikupljanja osnovnih podataka o korisniku (identitet, prebivalište i dr.) i utvrđuju osnovni razlog obraćanja korisniku Centra
 • procjenjuju treba li korisnika uputiti odgovarajućem odjelu iz stražnjeg ureda ili ga upućuju drugom pružatelju usluga
 • pružaju obavijesti i daju upute korisniku o radnjama koje još treba poduzeti, uključujući popis dokumenata koje korisnik treba poslati ili dostaviti prilikom idućeg posjeta
 • ugovaraju korisniku termin sa stručnim radnikom stražnjeg odjela
 • zaprimaju zahtjeve korisnika, provjeravaju svaki izvorsni dokument koji korisnik predoči i uvjeravaju se u njegovu vjerodostojnost
 • zajedno s korisnikom ispunjavaju obrasce za sve vrste socijalnih usluga i prava koje pruža Centar te ih zajedno s potrebnom dokumentacijom prosljeđuju u pisarnicu na urudžbiranje
 • informiraju korisniker neposredno i putem telefona o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi te i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u socijalnoj zajednici
 • postupaju po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja, prate stručnu literaturu, sudjeluju na stručnim skupovima, prate zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljavaju i usavršavaju
 • obavljaju i druge stručne poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnateljice Centra

Radno vrijeme: 08:00 – 13:00h