Zakonom o registru birača po prvi je put omogućeno osobama lišenima poslovne sposobnosti konzumiranje biračkog prava. Isto tako, po odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih omogućilo je osobama smještenim u ustanove socijalne skrbi da biračko pravo ostvare u samoj ustanovi. Ti povijesni iskoraci za Republiku Hrvatsku u poštivanju ljudskih prava prvi put su u praksi ostvareni na nedjeljnim izborima za EU parlament i visoka izlaznost u 13 ustanova socijalne skrbi potvrđuje da je intencija zakonodavca bila opravdana.

Naime, u tih 13 domova sa sveukupno 2400 korisnika, od 612 prijavljenih za glasovanje, glasovalo je njih 568.

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je prije izbora za EU parlament rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi. Biračka mjesta nisu određena u svim domovima već u njih 13 po dva kriterija: većem broju korisnika i(li) fizičke dislociranosti od redovnih biračkih mjesta. Korisnici svih ostalih ustanova socijalne skrbi mogli su svoje biračko pravo konzumirati na redovnim biračkim mjestima u blizini ustanove.

Ustanove u kojima se glasovalo za hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu: Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica Desinić, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb – Podružnica Mirkovec, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe “Turnić” – Podružnica Radočaj, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak – Podružnica Otočac, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Centar za rehabilitaciju Stančić, Centar za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez – Vrlika, Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Nada, Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Nada – Podružnica Vojnić.