Neposredno radom odjela rukovodi voditelj odjela koji ujedno obavlja i poslove stručnog radnika u stručnoj cjelini za odrasle osobe i koji je za svoj rad odgovoran ravnatelju. 

U odjelu za odrasle pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom. Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava ili drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja. Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji, te se provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za odrsale osobe. Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba. Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima. Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba.

STRUČNI RADNICI

Darija Marić, dipl.soc. radnica

Zdenka Bigović, dipl.soc.radnica

Branko Medunić, dipl.soc.radnik

Ankica Turkalj, dipl-soc.radnica

Ivo Akmačić, dipl.iur

Jadranka Japundžić, dipl.soc.radnica

 

POSLOVI

  • Zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom;
  • Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava ili drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja;
  • Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji;
  • Provođenja postupaka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za odrasle osobe;
  • Stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba i osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti;
  • Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima;
  • Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, praćenje prilika smještenih osoba i poduzimanje radnji za zaštitu njihovih interesa (Organizacija rada u centrima za soc.skrb i podružnicama, Ministarstvo soc.politike i mladih, Zagreb, 6.11.2012.)