U odjelu za novčane pomoći se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih i/ili obiteljskih okolnosti.
Poslovi odjela za novčane pomoći obuhvaćaju rješavanje u prvom stupnju o pravu na pomoć za uzdržavanje i jednokratnu pomoć, izradu rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi; pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada; provođenje postupaka u vezi naknade štete; poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema i poticanje i razvijanje samo pomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Socijalni radnik u odjelu za novčane pomoći obavlja sljedeće poslove:

 • prati stanje i kretanje broja samaca i obitelji kojima je neophodna socijalna skrb za podmirenje osnovnih životnih potreba,
 • procjenjuje potrebe korisnika,
 • savjetuje korisnike o zadovoljavanju njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan njega kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,
 • provodi postupke po službenoj dužnosti ili po zahtjevu korisnika,
 • vodi upravni postupak radi ostvarivanja prava na pomoć za uzdržavanje i jednokratnu pomoć,
 • vodi upravni postupak o ostvarivanju drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • predlaže mjere i prava iz socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • prati prilike korisnika prava i sudjeluje u donošenju nove odluke ukoliko dođe do promjena okolnosti bitnih za ostvarivanje određenog prava,
 • savjetuje i pomaže u prevladavanju posebnih teškoća,
 • sudjeluje u izradi individualnog plana za pojedinog korisnika te u njegovoj evaluaciji,
 • provodi postupke u svezi povrata sredstava i naknade štete (korisnika socijalne skrbi prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi),
 • prema potrebi obilazi korisnike, a očevid provodi uvijek kada postoji sumnja na zloporabu prava,
 • surađuje s drugim pružateljima usluga,
 • prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra.

SOCIJALNI RADNICI

Andreja Bakunić, dipl.soc.radnica

Marija Gotvald, soc.radnica

Zrinka Krmpotić, soc.radnica

Kristina Ribarić, dipl.soc.radnica