Objave i natječaji

 • „Izvješćuju se korisnici zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine da Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška počinje podjelu rješenja o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i podjelu kupona za subvenciju troškova električne energije od 1. listopada 2015. godine. Rješenje i kupon mogu se podići u Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati: –  za korisnike zajamčene minimalne naknade rješenje i kupon može podići nositelj prava ili punoljetni član kućanstva – za malodobne korisnike osobne invalidnine rješenje i kupon može podići zakonski zastupnik –   za korisnike lišene poslovne sposobnosti rješenje i kupon može podići skrbnik“ […]

  Nastavi čitati
 • Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška organizirao je 1.lipnja 2015. godine redovnu godišnju edukaciju za postojeće i  nove udomiteljske obitelji. Edukacija je održana u prostoru gradske vijećnice. Sadržaj održane edukacije možete pogledati u potpunosti potonje: Zakon o udomiteljstvu, – Ivana Rugle, dipl. soc. radnik Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima udomiteljstva, Ivana Rugle, dipl. soc. radnik Zakon o socijalnoj skrbi – Ivana Rugle, dipl. soc. radnik. „SRETNI I ZDRAVI U TREĆOJ DOBI“ –predavanje, Ivana Rugle, dipl. soc. radnik „PREDRASUDE KOD UDOMLJENE DJECE“ – rezultati istraživanja, Ivana Rugle, dipl. soc. radnik „IZAZOVI ADOLESCENCIJE“ –interaktivno predavanje, Ivana Mikanović, mag. psih. „VAŽNOST PRIPREME ZA IZLAZAK IZ UDOMITELJSKE OBITELJI“– interaktivno predavanje, Ivana Mikanović, […]

  Nastavi čitati
 • Vlada RH je na današnjoj sjednici usvojila Dodatak Sporazumu ”o otpisu dugova” kojim se produljuje primjena mjere do 31. srpnja 2015. godine za one vjerovnike koji Ministarstvu socijalne politike i mladih dostave Izjavu o pristupanju Dodatku Sporazumu. Također, pozivaju se i svi dužnici da iskoriste produljenje mjere te podnesu Zahjev za otpis  nadležnom centru za socijalnu skrbi.

  Nastavi čitati
 • Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289  k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 oranica Gornje polje sa 1.951 m², time da početna prodajna cijena ukupno iznosi 19.000,00 kn, 2. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 244  k.o. Baćin Dol, kčbr. 98/2 pašnjak Gaić sa 350 čhv, time da početna prodajna cijena iznosi 2.300,00 kn, 3. dio […]

  Nastavi čitati
 • Plan nabave u 2014.godini-Centar IZMJENA Plana nabave u 2014.godini-Centar

  Nastavi čitati
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KLASA: 406 – 01/14 – 01/16 URBROJ: 2178/15 – 10 – 02 – 02 – 14 – 06 Nova Gradiška, 24. studenog 2014. Predmet: javno nadmetanje za prodaju nekretnine u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289 k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 oranica […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KLASA:  112-03/14-01/4 URBROJ:  2178/15-10-01-01-14-2 Nova Gradiška, 15. listopada 2014.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, ravnateljica Centra, raspisuje                                                     N  A   T   J   E   Č   A   J                              ZA PRIJAM SLUŽBENIKA/CE U JAVNU SLUŽBU   DIPLOMIRANI  SOCIJALNI  RADNIK/CA    –         1  (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne radnice  Uvjeti:  diplomirani socijalni radnik/ca ( VSS – VII/1 ), položen stručni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci, poznavanje rada na PC-u, da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi […]

  Nastavi čitati
 • Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289  k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 oranica Gornje polje sa 1.951 m², time da početna prodajna cijena ukupno iznosi 19.000,00 kn, 2. dio suvlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 267  k.o. Površko, a koje se sastoje od 1/2 dijela kčbr. 1163/1 oranica Benakovac u Gajevima sa 439 čhv, kčbr. 1166 […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR  ZA SOCIJALNU  SKRB NOVA  GRADIŠKA KLASA: 406 – 01/13 – 01/20 URBROJ: 2178/15 – 10 – 02 – 02 – 14 – 14 Nova Gradiška, 17. travnja 2014.   Predmet: Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška   Temeljem odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška oglašava se prodaja nekretnina u (su)vlasništvu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda, i to: 1. dio samovlasničkih nekretnina upisanih u zk. ul. 289  k.o. Davor, kčbr. 902 oranica Gaić sa 2.891 m², kčbr. 903 oranica Gaić sa 3.327 m², kčbr. 1845 oranica Gornje polje sa 1.890 m² i kčbr. 1846 […]

  Nastavi čitati
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KLASA:  112-03/14-01/2 URBROJ:  2178/15-10-01-01-13-2 Nova Gradiška, 16. travnja 2014.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, ravnateljica Centra, raspisuje     N  A   T   J   E   Č   A   J       ZA PRIJAM SLUŽBENIKA/CE U JAVNU SLUŽBU   DIPLOMIRANI  SOCIJALNI  RADNIK/CA   –          1  (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne radnice   Uvjeti:  diplomirani socijalni radnik/ca ( VSS – VII/1 ), položen stručni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci, poznavanje rada na PC-u, da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13) Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: –          preslik […]

  Nastavi čitati
Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška 2018.