Za sve detaljne informacije o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama, možete se obratiti koordinatorici za Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama u Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška,  Vesni Mihić, dipl.soc.radnici  na kontakt broj: 035/493-243.