CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 33/2012 )

VIZIJA CZSS NOVA GRADIŠKA

Postati moderna javna ustanova, pristupačna krajnjem korisniku, sa stručnim djelatnicima koji se kontinuirano educiraju i usavršavaju (profesionalno), a u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika u lokalnoj zajednici. Vrijednosti na kojima se temelji djelatnost CZSS Nova Gradiška su pravičnost, pravovremenost, poštivanje ljudskih prava, uvažavanje, razumijevanje, povjerenje, zabrana diskriminacije te čuvanje profesionalne tajne.

MISIJA CZSS NOVA GRADIŠKA

Pružiti korisnicima zaštitu prava koja im po zakonu pripadaju uspostavljanjem profesionalnog odnosa temeljenom na uzajamnom povjerenju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, uvažavajući korisnika kao ravnopravnog partnera u svim postupcima pred Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška.

 

Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška kao javna ustanova mjesno je nadležan za područja:

GRAD NOVA GRADIŠKA (12.324 stanovnika) s naseljima

 • Kovačevac (663 stanovnika)
 • Ljupina (979 stanovnika)
 • Prvča (728 stanovnika)

OPĆINE

 • CERNIK (3621 stanovnika)
 • DAVOR (3004 stanovnika)
 • DRAGALIĆ (1345 stanovnika)
 • GORNJI BOGIĆEVCI ( 1931 stanovnika)
 • NOVA KAPELA (4202 stanovnika)
 • OKUČANI (3433 stanovnika)
 • REŠETARI (4752 stanovnika)
 • STARA GRADIŠKA (1346 stanovnika)
 • STARO PETROVO SELO (5143 stanovnika)
 • VRBJE (2209 stanovnika)