Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za zasnivanje radnog odnosa diplomiranog pravnika/ice, mag.iur. na neodređeno vrijeme u CZSS Nova Gradiška.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će pozvani na intervju dana 14.8.2017. sukladno popisu:
8:30 h IRENA KRIZMANIĆ
9:00 h ZANA BEKIRI
9:30 h IVANKA MILINOVIĆ
10:00 h IVAN PAČIĆ
10:30 h TOMISLAV BERAKOVIĆ
11.30 h RENATA ĐURĐEVAC