Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti zahtjev_za_pristup_informacijama, ili u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Odlukom Ravnateljice Centra,  kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje imenovan je Mario Žakić, dipl.iur.

Za ostvarivanje prava na pristup informaciji Mario Žakić dostupan je putem:

  • Pisanim putem na adresu Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Karla Dieneša 4/1
  • elektroničkim putem na adresu acermak@socskrb.hr

(Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama)

  • na broj fax-a: 035/361-564
  • telefon: 035/361-564
  • donijeti osobno u prijemni ured Centra radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih taži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama