Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška objavljuje da ne postoje  gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.