Novogradiški  kraj prepoznat je kao područje gdje se tradicionalno njeguje i stalno širi  djelatnost udomiteljstva. Unatoč zahtjevima i brojnim odgovornostima još uvijek je prisutan  zavidan interes  i spremnost građana  za obavljanje ove djelatnosti.

Udomiteljstvo je organizirani oblik skrbi u drugoj, zamjenskoj obitelji. U udomiteljsku obitelj smješta se korisnika koji svoje primarne životne potrebe ne mogu zadovoljiti u vlastitom domu, niti uz pomoć članova vlastite obitelji. Kao udomitelj  korisniku  osiguravate stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju, te zadovoljavanje drugih specifičnih životnih  potreba.

Za bavljenje udomiteljstvom potrebno je ispuniti formalni zahtjev za bavljenje udomiteljstvom u Centru za socijalnu skrb. Nakon podnošenja zahtjeva bit ćete zatraženi dostaviti i potrebnu dokumentaciju. U toku obrade vaš će dom posjetiti socijalni radnik kako bi provjerio podobnost uvjeta za bavljenje udomiteljstvom. Prije početka bavljenja udomiteljstvom morate prisustvovati i edukaciji udomitelja. Ako ispunite sve uvjete dobit ćete dozvolu za bavljenje udomiteljstvom koja se izdaje na vremenski rok od 5 godina.

Osim ovih formalnih uvjeta važno je da odluku donesete zajedno sa svojim ukućanima nakon što dobro razmislite o vašim mogućnostima i spremnosti odgovornog obavljanja ovog posla. Osim odgovornosti i zahtjevnosti važno je ne zaboraviti humanost ovog zanimanja i osjećaj ispunjenja koji uslijedi nakon pomoći i pružanja toplog doma nekome kome je to uistinu potrebno.

Važno je spomenuti da razlikujemo udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle. Ako udomitelj živi s obitelji može udomiti do troje djece, a ako živi sam može udomiti jedno dijete, ili najviše dvoje ako je riječ o braći i sestrama. Ako udomitelj živi s obitelji može udomiti do četvero odraslih korisnika, a ako živi sam može imati na smještaju najviše dva odrasla korisnika, odnosno jednog s invaliditetom. U pravilu, udomiteljstvo je privremeno – dok se ne srede prilike u biološkoj obitelji ili se ne donese odluka o trajnom zbrinjavanju djeteta.

 

Vrste udomiteljstva prema potrebama smještenih korisnika su :

  • Tradicionalno — udomiteljstvo kojim se pružaju usluge skrbi djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi čiji psihofizički razvoj i razina funkcioniranja ne odstupa značajnije od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi.
  • Specijalizirano — udomiteljstvo kojim se korisniku pružaju specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanjem njegovih osnovnih i dodatnih životnih potreba, povezanih uz njegov psihofizički razvoj i razinu funkcioniranja koji odstupaju značajnije od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi.
  • Hitno- udomiteljstvo kojim se korisniku radi njegove sigurnosti, zaštite ili drugih životnih interesa mora zbog neke krizne situacije osigurati privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj do prestanka te situacije i stvaranja uvjeta za njegov povratak u vlastitu obitelj ili do osiguravanja drugih oblika skrbi.
  • Povremeno – udomiteljstvo kojim se djeci pružaju usluge skrbi na privremenom smještaju tijekom pripreme za stalni smještaj u tu udomiteljsku obitelj, ili za dijete koje je na duljem smještaju u domu socijalne skrbi, radi njegove prilagodbe na obiteljski način života i/ili pripreme za samostalni život.

 

Isto tako razlikujemo nekoliko vrsta udomiteljstva prema statusu udomitelja.

  • Nesrodničko udomiteljstvo — udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom.
  • Srodničko udomiteljstvo — udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, koji su u krvnom i/ili tazbinskom srodstvu s korisnikom.

Srodnici koji mogu obavljati srodničko udomiteljstvo su: baka, djed, stric, teta,            ujak, braća/polubraća i unuci te njihovi bračni/izvanbračni partneri.

  • Profesionalno udomiteljstvo — udomiteljstvo za djecu i mlađe punoljetne osobe te osobe s invaliditetom koje može obavljati kao samostalnu profesionalnu djelatnost udomitelj koji je stručnjak iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije, logopedije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije, odgoja i medicine, te stručni radnik u sustavu socijalne skrbi koji je osposobljen za pružanje specijaliziranih dodatnih usluga korisniku.

Ako imate dodatnih pitanja ili nejsnoća možete se obratiti u Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška ili pogledati zakone o udomiteljstvu dodane u prilogu.

Zakon_o_udomiteljstvu_(NN_broj_90-11)