Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.
Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Udomiteljstvo se obavlja kao:
1. tradicionalno udomiteljstvo
2. udomiteljstvo kao zanimanje (standardno udomiteljstvo i specijalizirano)
3. srodničko udomiteljstvo.
KAKO POSTATI UDOMITELJ?
• razgovarajte s članovima kućanstva o mogućnosti da u vašu obitelj bude smješteno dijete ili odrasla osoba koja će biti punopravni član obitelji
• obratite se Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije
• potrebno je predati zahtjev i potrebnu dokumentaciju
• daljnji postupak uključuje obiteljsku procjenu za obavljanje udomiteljstva (razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, primjene skala procjena)
• dolazak stručnih djelatnika u stambeni prostor u kojem želite obavljati uslugu udomiteljstva poradi utvrđivanja stambenih uvjeta
• ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, podnositelj zahtjeva i članovi obitelji biti će upućeni na osposobljavanje za udomitelja kojeg provodi Tim za udomiteljstvo
• izdavanje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva koja vrijedi tri godine

U Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška djeluju Tim za udomiteljstvo (Karla Dieneša 4/1, soba 17).
Način kontakta:
• telefonom nabroj: 035/493-234
• elektroničkom poštom:vedrana.stanisic@socskrb.hr, manuela.strinavic@socskrb.hr
• osobni dolazak
Naše radno vrijeme je od 7,00 do 15,00h.
Veselimo se Vašem dolasku!

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18, 18/22):
https://www.zakon.hr/z/485/Zakon-o-udomiteljstvu